Tagarchieven: Landgoed

Fraeylemaborg

De Fraeylemaborg te Slochteren is gelegen op een landgoed van ruim 23 hectare. Het borggebouw ontstond meer dan zeven eeuwen geleden en kreeg aan het eind van de 18de eeuw haar huidige uiterlijk. Het park is aangelegd in Engelse landschapsstijl, restanten van de formele barokke aanleg zijn hierbij bewaard gebleven.

De borg werd in de middeleeuwen als steenhuis gesticht en groeide uit tot een imponerend gebouw met invloedrijke bewoners. De laatste bewoners, de familie Thomassen à Thuessink van der Hoop van Slochteren, verkochten de borg in 1972 aan de Gerrit van Houten Stichting. Na restauratie werd de Fraeylemaborg een museum.
Op het voorterrein staat het schathuis waar nu een restaurant in is gevestigd. Daar tegenover staat het koetshuis waarin zich de museumwinkel en de expositieruimtes bevinden.

Advertenties

Kasteel Duivenvoorde

“Kasteel Duivenvoorde ligt middenin de drukke Randstad, tussen Voorschoten en Leidschendam. Een lange oprijlaan leidt je naar het kasteel, dat omgeven is door park en landerijen. Duivenvoorde ontleent zijn naam waarschijnlijk aan de rivieren de Duve en de Voor waartussen het kasteel is gebouwd.

Al in 1226 wordt ‘Duvenvoirt’ genoemd in een akte. In die tijd stond er op de plek van het huidige kasteel een donjon – een vierkante verdedigingstoren, ommuurd en omgeven door een gracht. Later, toen woonruimte belangrijker werd dan veiligheid, begon men de torens aan te bouwen. Bij een ingrijpende verbouwing in 1631 kreeg het kasteel zijn huidige symmetrische uiterlijk en grondplan: Duivenvoorde werd van een robuuste verdedigingstoren voorgoed een behaaglijk landhuis.
 Stamslot van de Van Wassenaers.

Duivenvoorde is nooit verkocht, maar altijd door vererving van eigenaar gewisseld en dat is uniek onder de Nederlandse kastelen.

Al vanaf de vroege Middeleeuwen werd het kasteel bewoond door de invloedrijke familie Van Wassenaer, een geslacht van ridders en hoogheemraadsheren. De Van Wassenaers, die ook belangrijke functies aan het Haagse hof bekleedden, trokken in de zomermaanden naar hun ‘buiten’ Duivenvoorde. Na de dood van de laatste mannelijke van Wassenaer-eigenaar, Arent (IX), is het bezit via de vrouwelijke lijn vererfd. De laatste eigenaresse Jonkvrouw L.H. barones Schimmelpenninck van de Oije bracht het kasteel (met inboedel!) en landgoed in 1960 over in een stichting. Na een grondige restauratie werd het kasteel opengesteld voor het publiek.”