Categorie archieven: Overig

Buitenrit

Een tafereeltje, dat je tijdens de zomermaanden (vooral eind van de middag en begin van de avond)  zowel hier in het Balijbos als in het Westerpark te Zoetermeer kunt tegenkomen.

Advertenties

Fraeylemaborg

De Fraeylemaborg te Slochteren is gelegen op een landgoed van ruim 23 hectare. Het borggebouw ontstond meer dan zeven eeuwen geleden en kreeg aan het eind van de 18de eeuw haar huidige uiterlijk. Het park is aangelegd in Engelse landschapsstijl, restanten van de formele barokke aanleg zijn hierbij bewaard gebleven.

De borg werd in de middeleeuwen als steenhuis gesticht en groeide uit tot een imponerend gebouw met invloedrijke bewoners. De laatste bewoners, de familie Thomassen à Thuessink van der Hoop van Slochteren, verkochten de borg in 1972 aan de Gerrit van Houten Stichting. Na restauratie werd de Fraeylemaborg een museum.
Op het voorterrein staat het schathuis waar nu een restaurant in is gevestigd. Daar tegenover staat het koetshuis waarin zich de museumwinkel en de expositieruimtes bevinden.

Onderweg naar morgen

Fixatie

Afgelopen zaterdag was ik, voor een kop koffie en een broodje, in een leuk eetcafeetje beland. Aan een tafeltje bij het raam waren een man en vrouw in een geanimeerd gesprek met elkaar verwikkeld. Het viel mij op dat vlak voor mij, een andere bezoeker strak en gefixeerd naar dit leuke stel zat te kijken. Dit beeld intrigeerde mij, ook omdat bij het zien van die fixatie er allerlei bedenkelijke gedachten bij je kunnen opkomen.

Kleine mensen, kleine droomwensen

Hetzelfde meisje van een paar uploads terug (Hartewens), stond ook vol verrukking minuten lang stil bij deze mobile.

Kerkstraat te Delft

Nog een heerlijk stukje Delft; de Kerkstraat met links de zijgevel van de Nieuwe Kerk. Vanuit een laag standpunt met de groothoek genomen.Als je dit straatje uitloopt, kom je weer op de Grote markt uit.

Hangplek voor ouderen

Tegen de muur van het stadhuis te Delft zijn enkele zitplekken gecreëerd. Waarschijnlijk bedoeld voor vermoeide toeristen, maar een zo’n plek is duidelijk een hangplek voor ouderen geworden. Dagelijks komen ze hier bijeen en zitten dan uren gezellig met elkaar te keuvelen. Deze foto heb ik op zondag gemaakt, ze hebben dan allemaal hun “beste” kleren aan.

Kasteel Duivenvoorde

“Kasteel Duivenvoorde ligt middenin de drukke Randstad, tussen Voorschoten en Leidschendam. Een lange oprijlaan leidt je naar het kasteel, dat omgeven is door park en landerijen. Duivenvoorde ontleent zijn naam waarschijnlijk aan de rivieren de Duve en de Voor waartussen het kasteel is gebouwd.

Al in 1226 wordt ‘Duvenvoirt’ genoemd in een akte. In die tijd stond er op de plek van het huidige kasteel een donjon – een vierkante verdedigingstoren, ommuurd en omgeven door een gracht. Later, toen woonruimte belangrijker werd dan veiligheid, begon men de torens aan te bouwen. Bij een ingrijpende verbouwing in 1631 kreeg het kasteel zijn huidige symmetrische uiterlijk en grondplan: Duivenvoorde werd van een robuuste verdedigingstoren voorgoed een behaaglijk landhuis.
 Stamslot van de Van Wassenaers.

Duivenvoorde is nooit verkocht, maar altijd door vererving van eigenaar gewisseld en dat is uniek onder de Nederlandse kastelen.

Al vanaf de vroege Middeleeuwen werd het kasteel bewoond door de invloedrijke familie Van Wassenaer, een geslacht van ridders en hoogheemraadsheren. De Van Wassenaers, die ook belangrijke functies aan het Haagse hof bekleedden, trokken in de zomermaanden naar hun ‘buiten’ Duivenvoorde. Na de dood van de laatste mannelijke van Wassenaer-eigenaar, Arent (IX), is het bezit via de vrouwelijke lijn vererfd. De laatste eigenaresse Jonkvrouw L.H. barones Schimmelpenninck van de Oije bracht het kasteel (met inboedel!) en landgoed in 1960 over in een stichting. Na een grondige restauratie werd het kasteel opengesteld voor het publiek.”